top of page
AdobeStock_556704635.jpeg

Volunteer

      Become a

Apply to volunteer at
Raptus 2024
AdobeStock_181247707.jpeg

What do you do as a volunteer for the Raptus convention?

På Raptus er vi helt avhengig av våre frivillige! Hvert år jobber mellom 50 og 60 frivillige for å skape en flott festival for besøkende og gjester. Miljøet blant de frivillige er veldig gøyt og positivt, og man blir fort en stor familie! Som frivillig jobber man med ulike oppgaver knyttet til det å gjennomføre festivalen.

Join us in making a convention

Frivillige2.jpg
IMG_2510 (1).jpg
Frivillige.jpg
bottom of page